Workshop Zelfregie

Inspiratiesessie: Blik op de toekomst

De workshop Zelfregie wordt in het  eerste deel  ingeleid  door een spreker die vanuit praktijk expertise meeneemt en deze vertaalt  naar  verschillende voor de medewerkers relevante toekomstbeelden. Deze  toekomstbeelden verschaffen de  medewerkers inzicht  in de veranderingen die gevolgen hebben voor hun  toekomstige werkzaamheden.

Workshop: Werken  in een nieuwe wereld

In de eerste workshop gaan  de medewerkers met  de input vanuit de inspiratiesessie onder leiding van een ervaren moderator aan  de  slag  met  toekomstige veranderingen in hun  eigen baan.  Hierin beantwoorden medewerkers in een interdisciplinaire setting vragen  als: ‘hoe  denk  je dat  jouw  baan eruit  zal zien  in deze toekomst?’ ‘wat moet je daarvoor weten en  kunnen?’  en,  ‘met  wie  werk  je allemaal samen?’ De antwoorden op  deze vragen  worden persoonlijk inzichtelijk  gemaakt op  een speciaal hiervoor ontworpen personal canvas.

Workshop: Word medewerker van de toekomst

In de  tweede workshop gaan  de  deelnemers onder leiding  van  de  moderatoren op  basis  van  de persoonlijke resultaten uit de eerste workshop met  het personal canvas aan de slag om hun kansen en mogelijkheden in kaart te brengen. Hier gaan  medewerkers aan de slag met  vragen  als: ‘wat kun je zelf doen om  de werknemer van de toekomst te worden?’  ‘hoe kun je de kennis  en vaardigheden die je nodig  hebt verkrijgen? en, ‘welke middelen en begeleiding heb je nodig  vanuit de werkgever?’ Op basis van de uit deze workshop gegenereerde inzichten zijn de medewerkers in staat  om  persoonlijke doelen te stellen  om zich voor te bereiden op de toekomst.

Opzet:

  • Plenaire sessie: Schetsen Toekomstscenario
  • Workshops bewustzijn & zelfregie (onder leiding van een ervaren moderator en  met  het  gebruik van templates)
  • Gevraagde tijdsinvestering deelnemers:  1 dagdeel, deelname van  werknemers uit verschillende lagen  van de organisatie

Resultaten:

  • Bewustwording medewerkers veranderingen werksituatie. medewerkers zien het  belang van het  nemen van zelfregie.
  • Persoonlijk inzicht  medewerkers inkansen en  mogelijkheden  verwerven noodzakelijke kennis  en vaardigheden
  • Identificatie van mogelijkheden die de  verschillende afdelingen binnen de  organisatie elkaarkunnen bieden in de ontwikkeling van de medewerkers

“Ik was me er niet bewust dat ik de regie in eigen hand moest nemen, deze bewustwording is het begin van verandering” 

(Zorgmedewerker - Erasmus MC)