Workshop

Workshop Zelfregie

In een dagdeel gaan medewerkers door middel van de SMO methode aan de slag met toekomstscenario's. Medewerkers brengen in kaart welke werkzaamheden voor hen zullen veranderen en wat zij zelf kunnen doen om in de toekomst benodigde kennis en vaardigheden te verwerven.

Analyse

Beleidsanalyse

Door middel van interview en documentenanalyse wordt gekeken hoe het door het bestuur uitgedachte beleid in de praktijk wordt geïnterpreteerd en beleefd op de werkvloer.

Dialoog

Medewerkers Dialoog

Op een laagdrempelige manier gaan bestuur en medewerkers onder begeleiding in gesprek over veranderingen in de organisatie.

Meting

Impactmeting

De resultaten die voortkomen uit het programma worden gemonitord en teruggekoppeld. Hierdoor kan een zo groot mogelijke impact worden gerealiseerd.