Schermafbeelding 2018-05-15 om 13.20.23.jpg

Visie

Onze overtuiging

Een goede dialoog creëert verbinding en samenhang. 

Regelmatig communiceren met medewerkers en het bieden van de juiste informatie (specifiek, relevant en ondersteunend aan persoonlijke doelen) heeft significante invloed op medewerkersbetrokkenheid, productiviteit, werkprestaties, tevredenheid en behoud van medewerkers.

Bij afwezigheid van dialoog ontstaan er verschillende valkuilen, zoals de angst om iets van waarde te verliezen, onbegrip en lage tolerantie ten aanzien van veranderingen of het geloof dat veranderingen niet logisch zijn. In dialoog gaan helpt dit voorkomen door relevante thema's en onderwerpen aan te kaarten, te bespreken en te verhelpen.

Het voeren van een goede dialoog heeft een accelererend effect op een efficiënte en gelukkige organisatie. Men werkt namelijk écht samen aan het behalen van de doelen van de organisatie en het individu.

5 keer waarom

1. Sla een brug tussen management en uw medewerkers

2. Creëer een langdurige impact binnen één dag

3. Vergroot in één dag de saamhorigheid in de organisatie

4. Sla een brug van beleid naar uitvoering: van weerstand naar begrip en medewerking

5. Creëer meer bewustwording en acceptatie, beeldvorming, en zelfregie bij uw medewerkers