Terugkoppeling

Naar aanleiding van de voorgaande stappen is er veel input verzameld bij zowel de medewerkers en de bestuurders. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers met deze input aan de slag gaan kan SMO een terugkoppeling verzorgen. 

Na  het  ingezette traject  en  de  daaruit  voorgekomen resultaten is het  aan  de  organisatie om  deze op lange  termijn  tot  duurzame inzetbaarheid van de  medewerkers te laten  leiden.  Wij begrijpen dat  dit een uitdaging kan  zijn. Om  de  bewustwording in stand te  houden en  de  aandacht voor  de werk gerelateerde veranderingen bij de medewerkers vast te houden, bieden wij een terugkoppeling aan. De terugkoppeling is gericht op het monitoren van de resultaten die zijn voorgekomen uit het programma. Met deze meting beogen wij de organisatie te ontlasten door monitoring van het ingezette traject  door onze wetenschappers. Deze  monitoring levert inzicht  op in de ontwikkeling van de medewerkers op  het gebied van kennis,  kunde, motivatie en  het  realiseren van het  persoonlijke plan. Hierdoor kan een zo hoog mogelijke impact worden gerealiseerd. De terugkoppeling wordt uitgevoerd middels een evaluatie onder de medewerkers . De bevindingen worden tussentijds gerapporteerd aan het  bestuur waarna de beleidsuitvoering eventueel kan worden bijgesteld.

Opzet:

  • Stimulering: De medewerker wordt via de mail begeleid en gestimuleerd om actie te ondernemen
  • Voortgang: De medewerker geeft de voortgang aan over de genomen stappen
  • Terugkoppeling: Het management wordt op de hoogte gesteld van de voortgang van de medewerkers

Resultaten:

  • Een onafhankelijke visie op de implementatie van de eerder opgestelde actiepunten.
  • Inzicht in de voortgang van de medewerkers en (wanneer nodig) advies om de impact van de afgenomen modules te optimaliseren.
  • Het faciliteren van een “stok achter de deur” om het persoonlijke actieplan van de medewerker daadwerkelijk te realiseren.

Het wordt aangeraden om naast het verslag ook een Toekomst Rapport te laten ontwikkelen door SMO.