Schermafbeelding 2018-05-07 om 20.04.49.jpg

Succesverhalen

1: De eerste Medewerkersdialoog

De eerste Medewerkersdialoog werd gehouden op 15 april 2016 en werd toegespitst op de veranderingen in de zorgsector. Professionals vanuit 24 organisaties kwamen bij elkaar om het concept van de dialoog voor het eerst op gestructureerde wijze te voeren. En wat bleek? Het werkt! Het concept kreeg gestalte en met de erkende potentie op zak een goed startpunt om het op bredere schaal door te voeren. 

 
 

2: Pameijer

Pameijer is een goed voorbeeld van doorpakken op de potentie van de dialoog. Zo hebben zij het concept en de ervaringen van de dialoog gebruikt om deze zelf voort te zetten in de organisatie. SMO is daarbij slechts vanuit een begeleidende rol betrokken geweest bij de eerste zelfstandige dialoog binnen Pameijer. Met het doorvoeren van de dialoog op duurzame wijze is Pameijer continue bezig met het waarborgen van de dialoog in de organisatie en het vinden van passende oplossingen voor knelpunten die tijdens de dialoog aan de oppervlakte komen.

 
 

3: Woonzorg Flevoland

De Medewerker van de Toekomst stond centraal binnen de dialoog van Woonzorg Flevoland. ZowelWerk - overkoepelende organisatie van zorginstellingen in provincie Flevoland - heeft deze dag op beeld vastgelegd.  Bekijk wat de Medewerkersdialoog heeft gedaan in Flevoland:

 
 

4: Leiderschapsdialoog

Een voorbeeld van een Medewerkersdialoog op sectorniveau is ‘De Leiderschapsdialoog’, die is ontwikkeld in samenwerking met deRotterdamseZorg. Deze was toegespitst op het aanwakkeren van nieuwe inzichten over het zorglandschap. Dit met het oog op het nauwer afstemmen en bij elkaar brengen van het onderwijs en de zorg.  

Het is belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen, op informele manier. Niet alleen binnen een organisatie of zelfs sector of branche. Er bestaan vaak vergelijkbare dilemma’s.
— Leidinggevende

Centraal hierbij stonden de bestuurders en leidinggevenden uit beide sectoren. Zij kwamen vanuit verschillende zorg- en onderwijsinstellingen bij elkaar om na te denken over hun eigen toekomst, die van hun organisatie en die van hun sector. De meerwaarde lag dan ook vooral in het samenbrengen van professionals. Daarnaast gaf het nieuwe inzichten in de veranderingen die zich (zullen) voordoen in het zorglandschap, intersectorale samenwerking en hoe de verschuiving van verantwoordelijkheden uiteindelijk moet leiden tot een efficiëntere werkindeling.

Je wordt gevoed als je je openstelt, goed luistert en kijkt naar waar mensen mee bezig zijn.
— Bestuurder
 
 

5: Tangenborgh

De Medewerkersdialoog is tweemalig uitgevoerd bij zorgorganisatie Tangenborgh met meer dan 140 professionals. Na de positieve uitkomsten wilde Tangenborgh het concept van de Medewerkersdialoog duurzaam implementeren. Het concept wordt hiermee naar het volgende niveau gebracht en wordt in samenwerking met Tangenborgh gevormd tot een concept dat van blijvende toegevoegde waarde is.

 
 

Volg ook de SMO Nieuwsbrief, als u op de hoogte wil blijven van al onze activiteiten.