Het Toekomst Rapport

Vaak heeft  het management van de organisatie al wel een goed idee van alle veranderingen in de werkzaamheden van de medewerkers. Op basis van deze ideeën is er vaak beleid  vormgegeven om de medewerkers op deze toekomstige veranderingen voor te bereiden. Met de beleid & strategie input wordt gekeken of het  uitgedachte beleid  door het  bestuur op  dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en  beleefd op de  werkvloer. De  dataverzameling bestaat naast het  op  schrift  (beschikbare) beleid, uit interviews  die worden afgenomen bij het  bestuur en  live enquêtes die  worden afgenomen bij de  medewerkers tijdens de  workshop. 

De verzamelde data wordt door promovendi omgezet tot een wetenschappelijk onderbouwde rapportage. Het geleverde rapport bestaat uit de volgende onderdelen:

Blik op de toekomst

  • Wat verandert er in de toekomst voor het bedrijf en in de markt?

Toekomstvisie management

  • Welke veranderingen verwacht het management?
  • Welke competenties van werknemers zullen in de toekomst belangrijk zijn?

Toekomstvisie medewerkers

  • Welke veranderingen verwachten de medewerkers in hun werk?
  • Wat motiveert medewerkers? Verwachten medewerkers dat dit in de toekomst zo blijft?
  • Wat verwachten medewerkers van het management om zich voor te kunnen bereiden op de toekomst?

Dialoog management & medewerkers

  • Wat zijn de overeenkomsten tussen de verwachtingen van het management en de medewerkers?
  • Welke activiteiten zijn er nodig vanuit het management om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten?

Conclusie & aanbevelingen

  • Wat zijn de concrete aanbevelingen die voortkomen uit de Medewerkersdialoog?