Schermafbeelding 2018-05-15 om 13.20.14.jpg

Geschiedenis

Ontstaan van de Medewerkersdialoog 

De Medewerkersdialoog is speciaal ontwikkeld door SMO en haar partners om huidige en toekomstige medewerkers voor te bereiden op een veranderende omgeving door het creëren van bewustwording en acceptatie, beeldvorming en zelfregie. 

Het idee van de Medewerkersdialoog is ontstaan naar aanleiding van de uitdagingen in de zorgsector. Om te zorgen dat de benodigde kanteling in zorginstellingen te versnellen en het succes te verhogen is de Zorg Medewerkersdialoog ontwikkeld met input en ondersteuning van deRotterdamseZorg en de Gemeente Rotterdam. Gezien de zeer goede resultaten is SMO met deRotterdamseZorg dit landelijk bij zorginstellingen aan het implementeren.

Na een overweldigend succes in de zorgsector werd SMO meerdere malen benaderd door bedrijven uit andere sectoren die ook hun medewerkers en managers met elkaar wilde verbinden om de organisatie voor te bereiden op de toekomst.

15 April 2016 organiseerde SMO Promovendi de Medewerkersdialoog voor de zorgsector. Op deze dag kwamen medewerkers, bestuurders, opleiders en hoofden P&O van meer dan 24 organisaties uit de Rotterdamse zorgsector bij elkaar in de Rotterdam Science Tower. Vandaag de dag is de Medewerkersdialoog uitgegroeid tot een concept dat wordt uitgevoerd in organisaties over het hele land.

In het programma wordt op een laagdrempelige manier het gesprek tussen het bestuur en de medewerkers gefaciliteerd, waardoor synergie binnen de organisatie verbetert. Het programma biedt inzicht in de motivatie, kennis en competenties van de zorgmedewerkers en helpt om hun vertrouwen in de toekomst te vergroten. Met concrete handvatten wordt hun capaciteit tot zelfregie vergroot. Tot slot biedt het programma concreet en onafhankelijk advies ter versterking van toekomstbestendig beleid.

Geschiedenis van dialoog

Dialoog geschiedt al sinds het ontstaan van de mens. Dialoogvormen zijn daaropvolgend ontstaan als oplossingen voor (terugkerende) communicatieproblematieken. Als we de dialoog vanuit deze vorm bekijken, valt deze al terug te leiden tot ver in de geschiedenis van de mensheid – dialoog streeft oplossingen na voor lokale praktische problematieken. Een mooi voorbeeld hiervan is de ruilhandel. Met de dialoogvorm van het onderhandelen werd er een oplossing gefungeerd voor het vinden van een goede prijs voor goederen waarover vooraf geen waarde is bepaald.

Vanaf het tijdperk dat we documentatie hebben, zijn uitvindingen van compleet nieuwe patronen van spraakhandelingen erg zeldzaam. Tegen die tijd waren alle basispatronen dus al bekend en in gebruik: zij vormen de fundamenten voor onze hedendaagse dialoog.Wat vaker voorkwam is de aanpassing van bestaande basispatronen naar specifieke doeleinden. De omgeving, situaties en mensen veranderen, waarop dialoogvormen veranderen – en zo ook binnen organisaties.

Dialoogvormen zijn constant in ontwikkeling, eveneens met de veranderende rol en positie van de professional. Communicatielijnen moeten gestroomlijnder en professionals willen meer inspraak in het primaire proces, ondersteuning in hun individuele doelstellingen en op de hoogte blijven van spelende veranderingen.

Kortom, de inzet van dialoog in organisaties verandert. Het wordt niet alleen meer ingezet om dingen zo snel en efficiënt mogelijk voor elkaar te krijgen, maar vooral ook om het gesprek met elkaar aan te gaan over wat er speelt: betrokken medewerkers zijn hardwerkende medewerkers. De werkomgeving en de professional veranderen en vragen om een andere aanpak.