Aanmelden

Wat kost de medewerkersdialoog?

De prijs van de Medewerkersdialoog is afhankelijk van de grootte van de groep en de thematiek die wordt behandeld. Geïnteresseerd? Neem contact op via vannieuwaal@smo.nl of boughouf@smo.nl of bel naar 085 065 54 85 of 06 12 58 60 55.

Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden?

Neem vrijblijvend contact op via vannieuwaal@smo.nl of boughouf@smo.nl of bel naar 085 065 54 85 of 06 12 58 60 55.

Uitleg

Voor wie is de medewerkersdialoog bedoeld?

De Medewerkersdialoog is bedoeld voor medewerkers en managers die inzicht willen krijgen in aankomende veranderingen. Wat gaat er veranderen voor bepaalde functies? Hoe kan uw bedrijf dit zo goed mogelijk aanpakken?

Wat bereik je met de medewerkersdialoog?

De Medewerkersdialoog is speciaal ontwikkeld om uw medewerkers voor te bereiden op verwachte veranderingen in de organisatie door het creëren van bewustzijn, toewijding en zelfregie. Gedurende het traject worden kansen en uitdagingen voor medewerkers in een veranderende organisatie geïdentificeerd en wordt actief de dialoog tussen medewerkers en bestuurders gefaciliteerd. Gezamenlijk worden oplossingen ontwikkeld om de inzetbaarheid van de medewerker en de toekomstbestendigheid van de organisatie te verzekeren. De Medewerkersdialoog is een tool om onder medewerkers te zorgen voor: - bewustwording en acceptatie over aankomende veranderingen in de organisatie en haar omgeving; - beeldvorming over hun veranderende rol en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie; - een eerste stap tot zelfregie om tot duurzame inzetbaarheid te komen.

Planning

Hoe moet ik mij voorbereiden?

Voorafgaand aan de daadwerkelijke Medewerkersdialoog wordt er een uitgebreide analyse uitgevoerd. Deze analyse bestaat uit interviews (±30 minuten) met verschillende bestuurders/managers. Voor de Medewerkersdialoog zelf hoeft inhoudelijk niks worden voorbereid. Enkel de organisatorische aspecten (d.w.z. locatie, catering, etc.) worden gedaan in overleg met de betreffende organisatie.

Waar is de medewerkersdialoog?

De Medewerkersdialoog vindt in de meeste gevallen plaats op een locatie beschikbaar gesteld door de deelnemende organisatie. Mocht de organisatie een andere locatie verlangen, dan is dit op eigen kosten.

Hoe ontstaat de dialoog tussen de medewerkers en het management?

De dialoog wordt op gang gebracht middels stellingen waar zowel de medewerkers en het management via hun device (anoniem) op kunnen stemmen. De uitkomsten van de stellingen alsmede punten die uit de voorgaande workshops kwamen, dienen als basis voor de daadwerkelijke dialoog. Deze wordt begeleid door een ervaren dagvoorzitter.

Wat is het programma van de medewerkersdialoog?

De Medewerkersdialoog is opgebouwd uit deze blokken. Een exacte planning ontvang je bij de aanvraag van de Medewerkersdialoog.

Terminologie

Wat is het 'Toekomst canvas'?

Het Toekomst Canvas dient als ondersteunend middel om medewerkers tijdens de workshops na te laten denken over aankomende veranderingen van zowel de organisatie als hun huidige functie.

Wat zijn moderatoren en wat doen ze?

Moderatoren fungeren als gespreksleiders tijdens de medewerkers workshop. Deze getrainde professionals zorgen dat iedereen aan het woord komt en dat de belangrijkste waarnemingen in de rapportage terecht komen.

Wat is een dagvoorzitter?

De dagvoorzitter is een ervaren spreker die de dialoog tussen de medewerkers en het management leidt.