• Een persoonlijk intakegesprek waarin we de medewerkersdialoog aanpassen op uw organisatie 
  • Een teambuilding activiteit
  • Alles wordt met camera vastgelegd en verwerkt in uw eigen aftermovie
  • Terugblik

Na  het  ingezette traject  en  de  daaruit  voorgekomen resultaten is het  aan  de  organisatie om  deze op lange  termijn  tot  duurzame inzetbaarheid van de  zorgmedewerkers te laten  leiden.  Wij begrijpen dat  dit een uitdaging kan  zijn. Om  de  bewustwording in stand te  houden en  de  aandacht voor  de werkgerelateerde veranderingen bij de zorgmedewerkers vast te houden, bieden wij een impactmeting. De impactmeting is gericht op het monitoren van de resultaten die zijn voorgekomen uit het programma. Met deze meting beogen wij de organisatie te ontlasten door monitoring van het ingezette traject  door onze wetenschappers. Deze  monitoring levert inzicht  op in de ontwikkeling van de zorgmedewerkers op  het gebied van kennis,  kunde, motivatie en  het  realiseren van het  persoonlijke plan. Hierdoor kan een zo hoog mogelijke impact worden gerealiseerd. De impactmeting wordt uitgevoerd middels een (telefonische) evaluatie onder de zorgmedewerkers en het bestuur. De bevindingen worden tussentijds gerapporteerd aan het  bestuur waarna de beleidsuitvoering eventueel kan worden bijgesteld.

Opzet:

  • Follow-up evaluatie
  • Voortgangsrapportage
  • Gevraagde tijdsinvestering: (nader  te bepalen aantal) telefonische interviews  zorgmedewerkers

Resultaten:

  • Een onafhankelijke visie op de implementatie van de eerder opgestelde actiepunten.
  • Inzicht in de voortgang van de zorgmedewerkers en (wanneer nodig) advies om de impact van de afgenomen modules te optimaliseren.
  • Het faciliteren van een “stok achter de deur” om het persoonlijke actieplan van de zorgmedewerker daadwerkelijk te realiseren.