SMO Medewerkersdialoog

Zorgmedewerkersdialoog: Zorgmedewerker van de Toekomst

Maandag 8 februari vond in de Rotterdam Science Tower het evenement Zorgmedewerker van de Toekomst plaats. Tijdens deze Zorgmedewerkersdialoog, georganiseerd door SMO Promovendi in samenwerking met deRotterdamseZorg en de Gemeente Rotterdam, gingen zorgmedewerkers, -opleiders, -bestuurders en hoofden Personeel & Organisatie met elkaar in gesprek over de duurzame inzetbaarheid van de zorgmedewerker. Deelnemende partijen waren onder andere de gemeente Rotterdam, Erasmus MC en Argos Zorggroep.

Ingrijpende veranderingen zoals technologische vernieuwingen, samenwerking tussen (in)formele netwerken, wijkgerichte aanpak en nieuwe zorgconcepten en beroepen hebben een grote impact op de werkzaamheden van de zorgmedewerker. De workshops en rondetafelgesprekken stonden  in het teken van de kansen, uitdagingen en knelpunten waar de zorgmedewerker nu en in de toekomst mee geconfronteerd wordt, met als doel de duurzame inzetbaarheid van de zorgmedewerker te bewerkstelligen.


Workshops voor zorgmedewerkers
In de voormiddag vonden er verschillende workshops plaats. Onder leiding van SMO Promovendi gingen zorgmedewerkers met uiteenlopende beroepen zoals verplegers, verzorgers en teammanagers met elkaar in gesprek. Op basis van verschillende stellingen werd er tijdens brainstormsessies gediscussieerd over hun eigen duurzame inzetbaarheid in de zorg. Daarbij stond de vergelijking tussen het werk van de zorgmedewerker nu en in de toekomst centraal: welke werkzaamheden, kennis en vaardigheden blijven relevant en wat behoeft verandering?

De dialoog aan gaan
In de namiddag schoven zorgbestuurders, -opleiders en hoofden Personeel & Organisatie aan om een bijdrage te leveren aan de discussie en om hun visie op de duurzame inzetbaarheid van de zorgmedewerker van de toekomst kenbaar te maken. Tijdens deze plenaire terugkoppeling werden knelpunten en kansen geïdentificeerd en actiepunten opgesteld. Gevoelige thema’s die daarbij naar voren kwamen waren onder meer de alsmaar toenemende flexibilisering, het gebrek aan transparantie en de ontmenselijking van het werk. Tegelijkertijd benadrukte Marlin Huygens, directeur Werk & Inkomen van de Gemeente Rotterdam, dat we niet op zoek moeten naar het schaap met de vijf poten: “dé medewerker van de toekomst bestaat niet”, aldus Huygens.


“Dit is de eerste keer dat ik daadwerkelijk met een bestuurder heb gepraat, ik had nooit verwacht dat nog mee te maken. Het geeft hoop voor de toekomst.”

SMO