Beleid & Strategie Analyse

Vaak heeft het management van een organisatie al wel een goed idee van alle veranderingen in de werkzaamheden van de medewerkers. Op basis van deze ideeën is er vaak beleid vormgegeven om de medewerkers op deze toekomstige veranderingen voor te bereiden. Met de beleid & strategie analyse wordt gekeken of het uitgedachte beleid door het bestuur op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en beleefd op de werkvloer. De dataverzameling bestaat naast het op schrift (beschikbare) beleid, uit interviews die worden afgenomen bij het bestuur en management. Deze analyse wordt uitgevoerd door jonge aan SMO verbonden wetenschappers (SMO Promovendi). 

Deze wetenschappers creëren door middel van de analyse inzicht in het bewustzijnsniveau van de medewerkers ten opzichte van het uitgezette beleid. Vragen waarmee met de analyse inzicht in wordt verschaft zijn o.a.: Op welke punten zijn medewerkers zich bewust van het uitgezette organisatiebeleid? En ondernemen zijn vervolgens voldoende actie? De organisatie verschaft hiermee voor zichzelf meer grip op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, zodat het beleid (waar nodig) kan worden bijgestuurd.

De beleid & strategie analyse bestaat uit:

  • Contentanalyse: verzamelen en analyseren van relevante beleidsstukken om de huidige situatie van de organisatie te begrijpen;
  • Interviews: 3-6 interviews met bestuurders en/of senior managers. Dit biedt inzicht in de manier waarop bestuurders denken dat de rol van hun medewerkers in de toekomst gaat veranderen, en welke informatie zij van hun medewerkers nodig hebben om beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid te verbeteren.
  • Gevraagde tijdsinvestering organisatie: 1 uur per telefonisch interview met bestuurders en hoofden P&O, indien mogelijk aanleveren stukken personeelsbeleid

Resultaten:

  • Inzicht in match van het gevoerde beleid en visie van de medewerkers.
  • Benchmark van de uitdagingen en kansen duurzame inzetbaarheid medewerkers eigen organisatie in vergelijking met andere organisaties.
  • Analyse van kansen en uitdagingen ten behoeve van het personeelsbeleid
  • Aanbevelingen ten behoeve van het personeelsbeleid in overeenstemming met de naarvoren gekomen werkmotivatie van de medewerkers.
  • Inzicht in de beleving van de medewerkers van het door de organisatie gevoerde beleid.
  • Identificatie van de toekomstige werkzaamheden voor de medewerker.
  • Bepalen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om medewerkers op de toekomstige werkzaamheden voor te bereiden.

“Mede door beleid & strategie analyse kunnen wij de toekomstige uitdagingen de prioriteit geven die het verdient” 

(Bestuurder ziekenhuis)